Přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí

V tomto článku si řekneme pouze základní informace k přiznání k dani z nemovitých věcí (nemovitostí). Vysvětleno to je z pohledu prodeje bytu, pozemku, nebo RD. Problematika přiznání k dani z nemovitosti je obsáhlejší, ale pro potřeby běžné praxe, bych Vás tím zbytečně zatěžoval.

Úvod máme za sebou a pojďme se podívat hned na začátku, kdo musí podávat daňové přiznání.

Kdo podává daňové přiznání

Z našeho pohledu kdokoliv, kdo do 31.12. v roce předcházejícím nabyl, nebo pozbyl nemovitost. Přičemž je rozhodný datum 1.leden. Pokud tedy 1. ledna jste ještě vlastníkem nemovitosti, tak musíte zaplatit daň z nemovitosti. Daňové přiznání podáváte i v případě, že jste nabyli nebo pozbyli i jen podíl na nemovitosti.

Co je předmětem daňového přiznání

Pozemek, stavba nebo jednotka evidovaná v katastru nemovitostí nacházející se na území České republiky.

Do kdy se podává daňové přiznání

Jak řádné (máte jednu nemovitost), tak dílčí (máte více jak jednu nemovitost), případně opravné daňové přiznání mají lhůtu k podání do 31.ledna, kromě následujících vyjímek.

Pokud jste podali návrh na vklad a do 31.12. nebylo rozhodnuto o jeho povolení (jste na LV pořád majitelem a probíhá řízení), tak podáváte daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva.

Příklad: V prosinci dáte na KÚ kupní smlouvu s tím, že rozhodnuto je až v lednu (právní účinky, ale nastaly k datu vkladu, tedy v prosinci), tak daňové přiznání podáváte do konce dubna.

Obdobně se postupuje u dražby.

Kdy se platí daňové přiznání

Nepřesáhne-li roční daň ze všech nemovitostí 5.000Kč, je pro všechny poplatníky termín stejný a to do 31. května. Pokud je vyměřená daň u jednoho poplatníka (máte jen jednu nemovitost) menší než 30Kč, daň se platit nemusí, ale přiznání k dani podat musíte.

Jak vyplnit daňové přiznání a kam ho zanést

Nejdříve potřebujete formulář, jinak nemáte co vyplňovatJ. Tiskopis získáte buď na FÚ, mají je hned naproti vstupním dveřím u stěny v regále, nebo si ho můžete stáhnout na stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz v záložce Daňové tiskopisy https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy. A zde si vyhledejte Daň z nemovitých věcí.

A takhle vypadá

 

Začněme odshora

Kolonka Finančnímu úřadu pro – vyplňte: Královehradecký kraj

Kolonka Územnímu pracovišti – vyplňte: Trutnově

Kolonka 102 Rodné číslo – vyplňte: rodné číslo

Kolonka 105 Daňové přiznání – zaškrtněte: řádné – pokud dáváte přiznání k dani z nemovitosti k první nemovitosti, dílčí – pokud již nějakou nemovitost máte a jen přidáváte další

Kolonka Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku – vyplňte: letošní rok (předpoklad je, že vyplňujete v lednu)

I.ODDÍL – údaje o poplatníkovi – vyplňte: 107 Příjmení, 109 jméno, 110 titul pokud máte, 112 adresu, 113 kontaktní údaje a to telefon (pokud něco zkazíte FÚ Vám zavolá) a email, ten je důležitý pokud zaškrtnete 114, tak Vám pak bude na vyplněný email chodit předpis k platbě místo složenky.

Na dalších stránkách II.oddíl a III.oddíl se vyplňují údaje k pozemkům, stavbám a jednotkám včetně koeficientů. S tím Vás vůbec nebudu zatěžovat, to již přesahuje možnosti dnešního článku, ale pokud vyplníte první stranu, tak se zbytkem Vám pomůže paní za přepážkou vpravo od vchodu. Stačí tam nahlásit rodné číslo a nebo si s sebou vzít LV nebo kupní smlouvu. V této části se nejvíce dělají chyby a i pro úřednici je jednodušší když to vyplní sama, stejně to musí kontrolovat.